Resultatet på min hälsoundersökning

Igår var jag på hälsokontroll. Hur farligt det är med lågkolhydratkost egentligen?

Sist jag var på hälsoundersökning var 2008 och jag har därför jämförvärden från en tid i mitt liv som såg helt annorlunda ut. Jag specificerar nedan resultatet från mina blodprover och för att ni ska veta lite mer historik så specificerar jag också min upplevda hälsa och symptom från de båda perioderna och tiden däremellan.

2008
Många av mina sjukdomar och hälsobesvär tog sin start 2008. Innan dess var jag mycket aktiv inom idrott, jag var frisk och normalviktig, även om jag fick kämpa ganska hårt med att bibehålla vikten. Jag fick veta att jag har PCO. Vikt ca 62 kg. Åt som de flesta andra.

2009
Jag fick diagnosen fibromyalgi, blev gravid samma år och under graviditeten minskade mina besvär från fibromyalgin. Gick långsamt upp i vikt. Åt som de flesta andra (gravida).

2010
Mitt första barn kom. Fick diagnosen Sjögrens syndrom. Led av värk, torra ögon, svängande humör och mycket annat. Vägde ca 25 kilo för mycket. Åt som de flesta andra.

2011
Mitt andra barn kom. Slut på energi. Bar på ca 25-30 kilos övervikt. Hade stora besvär med värk, trötthet, humörsvängningar osv. Åt som de flesta andra.

2012 (jan)
Hittade ett forum som handlade om värk och lågkolhydratkost vilket ledde mig in på samma bana. Efter kostomläggning fick jag på mycket kort tid minskade sjukdomssymptom. Jag upplevde också en rad andra positiva hälsoeffekter. Under 2012 tappade jag 28 kilo i vikt. Åt lågkolhydratkost.

2013
Fortsatt positiv hälsoresa. Äter fortfarande lågkolhydratkost och generöst med naturliga fetter. Är idag nästintill symptomfri med mina sjukdomar, har enorm energi, är kvitt mina humörsvängningar och jag ligger stabilt på min normalvikt runt 60-62 kilo.

Nedan är svaret på mina prover (4 h fastande)

ANALYS                               2008                  2013                    Referensvärden

*Totalkolesterol                   5.8                      5.9                       3.3-6.9

*Triglycerider (blodfetter)    0.7                      0.45                     0.45-2.6

*HDL-kolesterol (”goda”)      1.6                       2.2                       1.0-2.7

*LDL-kolesterol (”onda”)       3.9                      3.25                     1.4-4.7

*Kvot HDL/LDL                    2.4                      1.5                        0-5 (<5)

*TSH (sköldkörtel)               0.9                      0.66                      0.2-4.0

*Glukos (blodsocker)           4.4                       4.6                       4.0-6.0

*Hb (”järnvärde”)                 136                     137                      117-153

2008 var alltså ett år med ungefär samma vikt som jag har idag men det var strax innan jag var på väg in i ett par år av sjukdom och ohälsa. Därför känns det extra kul att jämföra just dessa tidsperioder.

För att sammanfatta proverna så har mina blodfetter gått ner, mitt ”goda” kolesterol har gått upp, mitt ”onda” kolesterol har gått ner och slutligen så har kvoten dem emellan förbättrats. Eftersom triglyceriderna är låga förmodar jag även att mitt LDL har en fördelaktig fördelning mellan den stora, fluffiga varianten och den mindre och stickiga som lättare fastnar i närliggande vävnad. Detta kan man om man vill, utreda vidare genom att mäta apo-kvoten. Det kan vara nödvändigt om man ligger i gränslandet för vissa referensvärden.

Så, är lågkolhydratkost med orädsla för naturliga fetter farligt? Hur kan det tänkas bli med mig på sikt? Kanske går jag snart upp 28 kilo, får ökade besvär med mina sjukdomssymptom och kanske blir nästa blodprov inte alls lika bra. Vad tror du?