kunskapen om din kropp

När jag arbetar tycker jag det är viktigt att förstå hur livsstil och kost påverkar just din kropp utifrån din hälsosituation där du befinner dig just nu. Vad mår du bra av? Vad bevarar din hälsa? Effekter som en koständring kan vara med och bidra till är bland annat ökad energi med mer motivation till rörelse.

Symptom som trötthet, migrän, magbesvär, värk eller inflammatoriska sjukdomar finns numer utspritt överallt. En kost- och livsstilsförändring kan möjliggöra en förbättring av symptomen vid många av dessa besvär. Även om du är frisk och/eller tränande så finns det förstås fördelar med att göra kost- och livsstilsjusteringar.

Jag ser alltid till ditt hela jag och tillsammans hittar vi en väg där du har en stor delaktighet och självbestämmande i processen. Jag bidrar bland annat med förståelse och verktyg för en hållbar hälsoförändring med fokus på vad som motiverar dig framåt. Utöver kostvägledning så arbetar jag inom områdena stress, återhämtning, mindfulness, medkänsla, motivation till rörelse, medveten andning, massage och Reiki Healing.

Cert_PI_svart KRG_500pxl_jaga¨r